در ارتباط به پوهنحی تعلیم وتربیه

پیام رئیس دانشکده تعلیم و تربیه

تعلیم و تربیه واژه‌هایست که جهان را متحول ساخته، پیشرفت‌ها و نوآوری‌های جدید را پیشکش  جامعه انسانی نموده است. تعلیم و تربیه نوین از طریق تکنالوژی نوین که به اساس دانش جدید و فن آوری  آموزشی عیار باشد، انکشاف داده می‌شوند. تعلیم و تربیه  عمده ترین و موثر ترین ابزار ترقی در جهان است که زندگی بشر را به شکل مدرن آن شکل داده است.کاربرد وسایل، ابزارها و نرم افزار های تکنالوژی همراه با علم  جدید بخش انکار ناپذیر عصر ما را تشکیل میدهند. ما به منظور رسیدن به جامعه ایده‌آل، پشرفته و رقابت با کشور های پیشرفته دنیا نیاز به آموزش مدرن و یادگیری این دانش هستیم.

تعلیم و تربیه  یک جریان پویا و مدام العمر است، که در خود ده‌ها رشته مختلف را جا داده است.کشور های جهان و منطقه نظر به سطح امکانات و داشتن کادر‌های علمی، زمینه‌ی آموزش و پرورش را در رشته های مختلف مهیار کرده اند. دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی غور با ایجاد یازده دیپارتمنت  مطابق به نیاز های اساسی جامعه زمینه تحصیلات عالی را برای جوانان کشور مهیا ساخته است.

هیئت رهبری و کارمندان دانشکده تعلیم و تربیه همواره تلاش می‌کنند تا زمینه تحصیل، تدریس و تحقیق را با معیار های قبول شده وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فراهم ساخته و از هیج تلاش دریغ نمی‌ورزند.

با احترام

پوهنمل جمعه­خان پژمان

رئیس دانشکده تعلیم و تربیه           

 

تاریخچه دانشکده تعلیم و تربیه

دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عات غور افتخار دارد که از بدو تاسیس اش یعنی از سال  ۱۳۹۱ تا اکنون متصدی خدمت به جامعه اکادمیک کشور به ویژه ولایت باستانی غور بوده و همواره تلاش نموده است تا خود را با معیار‌های پذیرفته شده نهاد‌های اکادمیک کشور آماده‌کرده و نهاد امن، با اعتبار و معیاری در سطح کشور باشد. دانشکده تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی غور در سال(۱۳۹۱) با تشکیل نه دیپارتمنت؛ کیمیا، بیولوژی، ریاضی، فزیک، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، علوم و فرهنگ اسلامی و آموزش کمپیوتر تاسیس گردید، و در سال ۱۳۹۵ دیپارتمنت‌ّهای روانشناشی، تاریخ و زبان و ادبیات پشتو به اساس پشنهاد هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی غور و توجه مقام وزارت تحصیلات درین راستا منظور شده است. پوهنحی تعلیم و تربیه دارای(۱۷۰۱) محصل و   از سال ۱۳۹۱ الی اکنون به تعداد(۹۱۶) از جمله (۷۶۷) تن پسر و (۱۴۹) دختر محصل را از رشته های مختلف به اساس نیازمندی های علمی و تخصصی جامعه فارغ التحصیل نموده است.

این دانشکده با دیدگاه و ماموریت و پلان استراتیژیک امور کاری خویش را به پیش می برد، به منظور بهبود و جذب همکاری استادان در امور کاری این دانشکده، شورای علمی این دانشکده (10)کمیته فرعی را در  سطح دانشکده ایجاد کرده است، و هر کمیته دارای مسؤول و اعضای فعال است. کمیته ها به سهم خویش در اجرای فعالیت های اکادمیک دست باز داشته و به ریاست و شورای علمی دانشکده گزارش ده هستند.

دانشکده تعلیم و تربیه  ضمن فراهم سازی تدریس با معیاری های پذیرفته شده، همواره تلاش نموده است تا در عرصه پژوهش نیز نقش ارزنده را ایفا نماید. از این رو این دانشکده برنامه های حمایوی آموزشی، ورکشاپ ها و سمینارهای علمی را روی دست می گیرد. در بخش همکاری با معارف این پوهنحی معلمان چهارده پاس آن اداره  را به قسم اختصاصی و شبانه از جذب و فارغ التحصیل مینماید.

دانشکده تعلیم و تربیه در سال ۱۳۹۱ حسب پیشنهاد هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی غور و تائید وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات موسسه تحصیلات عالی غور با هشت دیپارتمنت فارغ ده ایجاد شد. دانشکده تعلیم و تربیه پس از تاسیس در سال ۱۳۹۱ الی اکنون  فاقد تعمیر تدریسی، تعمیر اداری، ولابراتوارمیباشد.

این دانشکده درمجموع به تعداد  ۴۳نفراستاد داشته که ازجمله ۲۰ تن ماسترمی‌باشد. وهمچنان  دارای یک مدیریت عمومی تدریسی، یک مدیریت اجرائیه میباشد. در حال حاضر نسبت محصل و استاد در دیپارتمنت‌های دانشکده تعلیم و تربیه1:۳۷.۹۰ بوده و ریاست پوهنحی تعلیم و تربیه در نظر دارد تا در پنج سال آینده تعداد استادان خویش را به (۵۶) نفر افزایش داده  و در پنج سال آینده تمام استادان خویش را در برنامه‌های ماستری و دکترا معرفی نماید. 

هیات رهبری، استادان و کارمندان دانشکده تعلیم و تربیه متعهد به همکاری، تلاش مستمر و دوامدار است تا خود را با معیار‌های استندرد تضمین کیفیت آماده ساخته و بر اساس معیارهای پذیرفته شده تضمین کیفیت فعالیت نمایند. به منظور رسیدن به این آرمان، همواره تلاش شده است دروس و کار‌های عملی بر اساس معیارهای پذیرفته شده و به روز برای محصلان ارایه گردد. که نتیجه این تلاش خیلی قناعت بخش نیز بوده است.

دانشکده تعلیم و تربیه متعهد است تا با جلب  موسسات همکار زمینه همکاری آنها را مساعد نموده تا در پنج سال آینده لابراتوارهای معیاری و استندرد را در دیپارتمنت‌های کیمیا، بیولوژی، فزیک و آموزش کمپیوتر داشته باشد.

 

دیدگاه

پوهنحی تعلیم و تربیه منحیث یک نهاد اکادمیک تلاش می ورزد، زمینه رشد و تعالی دانشجویان را در عرصه  دانش  معاصر فراهم کند تا مصدر خدمت به جامعه و مردم ما گردد.

ماموریت

 • پوهنحی تعلیم و تربیه تلاش دارد تا با جذب کادر های ورزیده و متخصص زمینه آموزش و پرورش را در سطح بلند تحصیلی در رشته‌ّهای مختلف برای جوانان کشور آماده نموده و معلمان مسلکی را در رشته‌ّهای مختلف تقدیم جامعه نماید.
 • پوهنحی تعلیم و تربیه تلاش دارد تا با زمینه سازی برنامه های ماستری و دکترا  برای استادان خویش گام های مثبت را در قسمت ارتقای ظرفیت آنها بردارد.

اهداف آموزشی دانشکده

هدف عمده و اساسی دانشکده تعلیم و تربیه ، تربیه کادرها و اشخاص مسلکی در بخش زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات پشتو، زبان وادبیات انگلیسی، آموزش کمپیوتر، فزیک، کیمیا، بیولوژی، روانشناسی، تاریخ، علوم و فرهنگ اسلامی می باشد. بنابر آن اهداف آموزشی این دانشکده در نقاط ذیل خلاصه شده می‌شود:

 • انکشاف و بهبود وضعیت علمی و آگاهی جامعه؛
 • معرفی نصاب تعلیمی مدرن و پیشترفته؛
 • توظیف استادان غرض رهنمایی محصلان؛
 • ایجاد کتابخانه غنی و قابل دسترس برای تمام محصلان و استادان؛
 • گسترش آموزش الکترونیک؛
 • انکشاف و بهبود سطح دانش استادان دانشکده تا سطوح ماستری و دوکتورا؛
 • آشناساختن استادان با مدرن ترین میتودهای تدریس از طریق برگزاری ورکشاب‌ّها و سیمینارها در موسسه تحصیلات عالی غور و وزارت تحصیلات عالی؛
 • جذب استادان با استعداد و ظرفیت بلند نسل جدید در کادر علمی دانشکده به اساس شایستگی علمی، تخصصی و اخلاقی؛
 • بلند بردن و معیاری ساختن سطح دانش و آموزش استادان و محصلان؛
 • آشناساختن استادان با روش‌های جدید تحقیق و ترویج و تحکم ارتباطات تحقیقی با سایر دانشکده‌ّها در خارج و و داخل موسسه؛
 • بلند بردن سطح دانش لسان انگلیسی در دیگر دیپارتمنت‌ها؛
 • تجهیز لابراتوار کیمیا، بیولوژی و فزیک؛
 • تقدیم نمودن معلمان مسلکی، مجهز با تیوری علمی مطابق به نیازمندی های وزارت معارف و تحصیلات عالی
 • ترویج اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به اساس مبادی دین مقدس اسلام با توجه مقتضیات سیاسی و فرهنگی؛
 • ایجاد فرهنگ تجدید در محتوای درسی مطابق نصاب جدید معارف، خواست عصر و زمان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی کشور؛

 

 

User account menu