اطلاعیه!

ghru_admin
Image

!اطلاعیه
به اطلاع متقاضیان چهارده پاس و شبانه رسانیده می‌شود این‌که؛ فورم‌های اختصاصی کانکور ۱۴ پاسان و شبانه به مؤسسه تحصیلات عالی غور مواصلت ورزیده است، متقاضیان محترم می‌توانند سر از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰‌ه.ش مطابق ۱۴۴۴/۹/۱۸ه.ق به مؤسسه تحصیلات عالی غور جهت اخذ فورم ثبت نام مراجعه نمایند

User account menu