اطلاعیه

ghru_admin
image

#آگاهی!

به اطلاع عموم کامیابان کانکور 1401 اختصاصی 14پاسان، شبانه و مدارس علوم‌دینی رسانیده می‌شود؛ ثبت‌نام یوم سه‌شنبه مورخ 1401/12/2 آغاز می‌گردد، مطلع باشند.

#نوت: هنگام ثبت‌نام دو قطعه عکس ¾ و یک قطعه کاپی تذکره با خود داشته باشید.